RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

M.DENT – STOMATOLOGIA S.C., al. 29 Listopada 178A, 31-236 Kraków jako administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, iż:

 

 • Kontakt do Administratora: info@mdent.pl
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymywanie za pośrednictwem telefonii, telefonii komórkowej, powiadomienia SMS, e-mail, poczty tradycyjnej informacji dotyczących planowanych wizyt, medycznej działalności prowadzonej przez Administratora, jak również do prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do zapomnienia. W przypadku dokumentacji medycznej prawa te regulują przepisy 27, 28, 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskane na podstawie zgody nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, w przypadku dokumentacji medycznej mogą być przekazane podmiotom
  i organom wymienionym w 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein);
 • Dane pozyskane w niniejszej zgodzie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dokumentacja medyczna na podstawie  30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.;
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, przepisów prawa, oraz wynikających z ich tytułu roszczeń;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.